Dlaczego warto być razem z nami

 • posiadamy zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej wydane przez Wojewodę Łódzkiego 9 lipca 2010 r. nr PS.III.9013/6/10;
 • Dom spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie domów pomocy społecznej;
 • posiadamy profesjonalną kadrę: opiekuńczą, pielęgniarską, fizjoterapeuty oraz terapii zajęciowej;
 • zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą;
 • zapewniamy rehabilitację;
 • zapewniamy zbilansowane posiłki uwzględniające indywidualne diety;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przed budynkiem Domu oraz na ciągach komunikacyjnych placówki funkcjonuje system monitoringu;
 • w pokojach mieszkalnych zamontowany jest system przyzywowy;
 • Dom położony jest w cichej, zielonej części miasta, z dużym drzewostanem, na terenie ogrodu znajdują się profesjonalne urządzenia do ćwiczeń dla seniorów i gier (fit park).

 

W naszym Domu Mieszkańcy mają możliwość korzystania z podstawowych form rehabilitacji oraz terapii zajęciowej, dzięki której Seniorzy zwiększają swoją samodzielność, poprawiają sprawność psychiczną, fizyczną i społeczną.

Udział podopiecznych w zajęciach grupowych jak i w indywidualnych przeciwdziała lękom, depresji, zmniejsza stres, a także rozwija zainteresowania każdego Mieszkańca oraz pobudza ich kreatywność. Organizowane przez wykwalifikowanych terapeutów zajęcia mają poprawiać samopoczucie, sprzyjać integracji wśród Mieszkańców, a przede wszystkim chronić przed izolacją społeczną.

W naszej pracowni realizowane są następujące formy terapii zajęciowej:

* ARTETERAPIA – oparta na wykorzystaniu elementów sztuki np.: malowanie, rysowanie, wycinanie itp. Pomaga ona wyrazić emocje Seniorów, usprawnić ich intelektualne funkcjonowanie, a także złagodzić objawy demencji i innych chorób. Dzięki niej Podopieczni w wolnym czasie pobudzani są do aktywności i rozwijania zainteresowań.

* SOCJOTERAPIA – opiera się na różnych grach i zabawach w grupie, dzięki którym Seniorzy aktywnie włączani są do życia społecznego i rozwijają swoje zainteresowania. Eliminuje ona niepożądane zachowania i uczy wyrażania własnych emocji.

* ERGOTERAPIA – w naszym Domu oparta jest głównie na drobnych pracach porządkowych na terenie budynku i ogrodu np. dbanie o porządek w biblioteczce i pracowni terapii zajęciowej, grabienie liści itp. Dzięki niej Mieszkańcy podnoszą swoją samoocenę, poczucie własnej wartości, a także rozwijają różne umiejętności.

* CHOREOTERAPIA – dzięki wykorzystaniu tańca i ruchu zwiększa się aktywność Seniorów, a co za tym idzie, poprawia się ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Rozwija ona kontakty międzyludzkie, które sprzyjają rozładowaniu napięć, stresu oraz nawiązaniu przyjaźni.

* FILMOTERAPIA – za jej pośrednictwem terapeuci chcą rozwijać wśród swoich Podopiecznych sferę poznawczo-intelektualną i emocjonalną.

* SYLWOTERAPIA (drzewoterapia) – Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z ogrodu. Obcowanie z przyrodą, spacery dają im poprawę samopoczucia, rozładowują stres i napięcia oraz poprawiają odporność organizmu.

* TERAPIA RUCHEM – przy sprzyjających warunkach pogodowych Seniorzy mogą pobudzać i usprawniać swoją aktywność ruchową korzystając z fit parku, który znajduje się w naszym ogrodzie. Pomaga ona w poprawie dużej i małej motoryki Podopiecznego, wzmacnia odporność oraz pozwala zrelaksować się.

Staramy się aktywować mieszkańców organizujemy mniejsze lub większe uroczystości/wydarzenia np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki czy Dnia Seniora jak również co roku organizowane jest integracyjne spotkanie z mieszkańcami łódzkich domów pomocy społecznej o charakterze sportowym lub rekreacyjno-kulturalnym.

W tym roku w lipcu zorganizowaliśmy Piknik w którym wzięło udział około 100 osób razem z artystami amatorskiego Teatru „Skarpetkowa Łapa”.

Ponadto po raz pierwszy zorganizowana była w maju Matura dla Seniorów, o której pisano również w miejskiej gazecie (link do artykułu: lodz.pl/artykul/seniorzy-z-lodzi-napisali-mature-wszyscy-mieszkancy-dps-ow-wybrali-wiedze-o-lodzi-56649/)