Świadczone usługi

Poza całodobową opieką w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewniamy naszym Mieszkańcom:

  1. świadczenie pracy socjalnej,
  2. organizację zajęć terapeutycznych, w tym terapii zajęciowej, w pracowni terapii,
  3. możliwość korzystania z biblioteki oraz codziennej prasy,
  4. organizację świąt i uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych,
  5. możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu.