Historia Domu

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 został otwarty w 2010 r. Wcześniej w budynku mieściły się placówki oświatowe (szkoły). Budynek został poddany gruntownemu remontowi w celu adaptacji na potrzeby naszej placówki.

Ostatecznie udało się i 10 lipca 2010 r. Wojewoda Łódzki wydał zezwolenie na prowadzenie Domu do którego zostali przeniesieni Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ciołkowskiego 2 w Łodzi wraz z personelem.

Przez pierwsze lata funkcjonowania Dom był przeznaczony dla 100 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Obecnie, z uwagi na potrzeby mieszkańców miasta, jesteśmy Domem przeznaczonym dla 100 osób przewlekle somatycznie chorych.