Zatrudnimy pielęgniarki i opiekunki medyczne

Wymagania ogólne stawiane kandydatom:

1) posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki / opiekunów medycznych;

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki/opiekuna medycznego;

4) nienaganna postawa etyczna.

 Forma umowy o pracę i szczegóły zatrudnienia – do uzgodnienia

Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt telefoniczny 42 680 22 34 w dni robocze w godzinach 9.00-15.00 lub mailowy sekretariat@dpsrudzka.pl