Procedura przyjęcia do Domu

W celu przyjęcia do naszego Domu należy najpierw skontaktować się z pracownikami Wydziału Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, odpowiedzialnego w mieście Łodzi za przeprowadzenie pełnej procedury umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, kompletowanie dokumentów związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej oraz przygotowywanie stosownych decyzji związanych ze skierowaniem oraz odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dlatego jeżeli chcesz skorzystać ze wsparcia naszego Domu należy najpierw skontaktować się z pracownikami Wydziału Pomocy Stacjonarnej MOPS-u w którym specjaliści wstępnie wyjaśnią czy osoba spełnia warunki pobytu w placówce, jak wygląda procedura umieszczenia w placówce, jakie należy złożyć dokumenty, jaka jest odpłatność za pobyt oraz przybliżony czas oczekiwania na wolne miejsce. Poniżej przedstawiamy link do MOPS-u po otwarciu którego można pozyskać dane kontaktowe do Wydziału Pomocy Stacjonarnej:

https://mops.uml.lodz.pl/informacje/struktura/pozostale-wydzialy/

Po otrzymaniu decyzji administracyjnych Prezydenta Miasta Łodzi o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Domu osoba wymagająca całodobowej pomocy jest przyjmowana do naszej placówki.

A wtedy przed przyjęciem pracownik socjalny naszego Domu ustala aktualną sytuację osoby w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu, ponadto ustala termin przyjęcia do placówki.