Kto może być w Naszym Domu

Zgodnie z obowiązującym prawem tj. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej warunkiem umieszczenia w naszym Domu jest brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu z uwagi na stan zdrowia, występujące przewlekłe somatyczne choroby. Do placówki może zostać przyjęta zarówno osoba samotna jak i posiadająca rodzinę, a rodzina nie może zapewnić jej całodobowej opieki.

Warto jest podkreślić, że do Domu przyjmowane są wyłącznie osoby za ich świadomą zgodą i akceptacją pobytu w domu pomocy społecznej. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja  kiedy osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan zdrowia nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy.